Billeder fra turen til Erichsens Palæ 02. marts 2023